شیلا | پیش نگاه

گالری شیلا

گالری شیلا

خیابان ولیعصر | بالاتر از خیابان طالقانی | کوچه گیلان | شماره 2 | تلفن : 88944148

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.sheilaartgallery.com

دی

گالری شیلا


فرزانه اعرابی، فریبا باستان مهر، لیلی حائری، زری حکاک، شهرزاد عسکری، ثمره علاقبند، ماندانا صادقی، مریم صغیردار، شهرزاد فرشی، انسیه محمودی، سپیده محمودی، مینو موسوی، گلناز نی ریزی

نقاشی چینی

نمایشگاه گروهی هنرجویان غزاله اخوان

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 10 دی 1393

گالری شیلا


سمیرا دریا، میثم نژاد رسولی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 17 دی 1393

گالری شیلا


کامیار صادقی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 24 دی 1393

بهمن

گالری شیلا


علی بابایی

تمنا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 8 بهمن 1393

گالری شیلا


راضیه رشتیانی، فاطمه رودگری، سوسن قائم مقام ، سارا نظری، الهام نیاستی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 15 بهمن 1393

گالری شیلا


مرتضی تکلو، شرمینه سیروس، عدنان مصلایی، مینوشکا مصطفایی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 22 بهمن 1393

گالری شیلا


کریستف اسلازینسکی، نیلوفر شیرانی

میاستو

نمایشگاه گروهی نقاشی، عکاسی، ویدئو آرت

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 29 بهمن 1393

اسفند

گالری شیلا


اکرم السادات آزادی، مرتضی احمدنژاد، ابراهیم علیپور، مژده مهر آفرین، سیما امانی، مژگان حسینی، طاهره واحدی، وجیهه معمارپور

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 6 اسفند 1393

گالری شیلا


زهرا بهادری، ستاره تاجی، زهرا حسینی، مارینا خیراله زاده ورزی، علی شکری، سعید شیراوند، مروارید عباسی، بهاره عرفی، سعیده علیزاده، نرگس غیابی، پویان گنجی، ثنا لطفی، فرانک محبی، نغمه مردانی دهکردی، هلن محمدرضایی، فرزانه محمدزاده، لیلا محمدی، شمیم میرزابابایی، علی نمازی

نگاه جمعی

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 8 اسفند 1393

پایان : 13 اسفند 1393