شیلا | پیش نگاه

گالری شیلا

گالری شیلا

خیابان ولیعصر | بالاتر از خیابان طالقانی | کوچه گیلان | شماره 2 | تلفن : 88944148

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.sheilaartgallery.com

مهر

گالری شیلا


مرتضی اسدی

خیال ایرانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 11 مهر 1393

گالری شیلا


فرح ابوالقاسم، رضا افسری، فریدون امیدی، علی بیگ پرست، علیرضا جدی، وحید چمانی، داریوش حسینی، رضا خدادادی، مهرداد ختایی، کامبیز درمبخش، حسینعلی ذابحی، علی ذاکری، ترانه صادقیان، ناصر عزیزی، بهنام کامرانی، پریوش گنجی، معصومه مظفری، الهه مقدمی، نزار موسوی نیا، احمد نصراللهی، رضا هدایت، عادل یونسی

نقشی بزرگ بر دیوارهای کوچک

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 2 آبان 1393

آبان

گالری شیلا


الهه میرالدین، حمید دولتی

نمایشگاه گروهی نقاشی

بدون عنوان

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 29 آبان 1393

گالری شیلا


پوریا نهایی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 6 آذر 1393

آذر

گالری شیلا


نسیم امیری

تهران قدیم

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 12 آذر 1393

گالری شیلا


ناصر محمدی

صد رخ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 19 آذر 1393