شیلا | پیش نگاه

شیلا

شیلا

خیابان ولیعصر | بالاتر از خیابان طالقانی | کوچه گیلان | شماره 2 | تلفن : 88944148

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.sheilaartgallery.com

شهریور

شیلا


قادر قادرزاده، حامد شهير، آرش اسکندر زاده، ميلاد عمادی پور

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 6 شهریور 1393

پایان : 14 شهریور 1393