شیرین | پیش نگاه

شیرین

شیرین

ولنجک | کوچه هجدهم | شماره ۹ | تلفن : 22427768 - 22402226

ساعات بازدید : 11 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل میباشد | www.shiringallery.com

اردیبهشت

شیرین

گرداننده :لیلا وارسته، ویدا زعیم


قدرت اله عاقلی، آزاده آویژه، سپهر بختیاری، جمشید بایرامی، لادن بروجردی، ویم دلوی، سعید فرهانی، حمزه فرهادی، فیروز فرمانفرمایان، پرستو فروهر، نادیا غیایی فر، آزاده قطبی، امیرحسین حشمتی، بهنام کامرانی، امیرنصر کم گویان، بابک کاظمی، تارا خوش نشین، فرشاد لباف، آرین لواسانی، علی رضا معصومی، مهرداد محب علی مهدی نبوی، سیامک نصر، احمد نژاد ، احمت نژات، فرناز ربیعی جاه، امین روشن، ایمان صفایی، سارا سامری، کوروش شیشه گران، نگار وارسته، ندا ظرفساز

نفت

نمایشگاه گروهی مجسمه، عکس، نقاشی

گشایش : 22 فروردین 1393

پایان : 2 اردیبهشت 1393

شیرین


افشین نیک روش

چشم انداز

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 9 اردیبهشت 1393

شیرین


سهیل مختار

آینده اندوه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 9 اردیبهشت 1393

شیرین


نگار اورنگ

سوپر من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 23 اردیبهشت 1393

شیرین


جمشید محمدی

آیا آسمان همه جا همین رنگ است؟

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 23 اردیبهشت 1393

شیرین


باغ وحش

به انتخاب ایمان صفایی
نمایشگاه گروهی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 6 خرداد 1393

خرداد

شیرین


آتوسا جان نثاری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 خرداد 1393

پایان : 20 خرداد 1393

شیرین


آرشین آگشته

شکوفه های همیشگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 خرداد 1393

پایان : 20 خرداد 1393

شیرین


امید مهدی زاده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 28 خرداد 1393

شیرین


صفاالدین امامی

سردخانه

نمایش آثار صفاالدین امامی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 4 تیر 1393

شیرین


رومیصا سکاکی

گراس لند

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 خرداد 1393

پایان : 4 تیر 1393