شیرین | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

ولنجک | کوچه هجدهم | شماره ۹ | تلفن : 22427768 - 22402226

ساعات بازدید : 11 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل میباشد | www.shiringallery.com

دی

گالری شیرین

گرداننده : آرش تنهایی


با آثاری از: نگین احتسابیان ، آرمان استپانیان، مجتبی امینی، شهرام انتخابی، پونه اوشیدری، فرشاد آل خمیس، نگاره آیت الهی ، فریدون آو، رضابانگیز، بهمن بروجنی، محمد بنی اسدی، نیما بهنود، کوروش بیگ پور، علی بیگ یپرست، صالح تسبیحی، حسین تمجید، آرش تنهایی، ماهور توسی، حمید جانی پور، مریم جهانی، قاسم حاجی زاده، هدی حدادی، خسرو حسن زاده، بزرگمهر حسین پور، داریوش حسینی، فرزانه حسینی، جمشید حقیقت شناس، ابراهیم حقیقی، آیدین خانکشی پور، خسرو خسروی، علی خسروی، مرتضی خسروی، مهرداد خطایی، علی ذاکری، داریوش رادپور، جمال رحمتی، زرتشت رحیمی، علی رضوی، سعید رفیعی، جاوید رمضانی، روشنک رمضانی، علی رومانی، سارا ره انجام، فاطمه زنجانیان، محمودرضا زندپور، جاهد سربلند، مسعود سعدالدین، امیر سقراطی، رسول سلطانی، سبا سلیمانی، حسام سماواتیان، مهرنوش سنقری، مهدی سیفی، امید شایان، شقایق شجاعیان، رزیتا شر ف جهان، دلبر شهباز، بهزاد شیشه گران، علی اکبر صادقی، حسین صافی، کامبیز صبری، حامد صحیحی، ایمان صفایی، قدر ت الله عاقلی، شنتیا عاملی، حسن عامه کن، نجوا عرفانی، سمیرا علیخا نزاده، حسین علی عسگری، نفیسه عمران، مسعود غفاری، مهدی فاتحی، حبیب فر ج آبادی ، مینا فشنگچی، شکوفه فلاح، محسن فولادپور، آناهیتا قاسم خانی، سپیده کاظمی، ماتیسا کازرونی، بهنام کامرانی، پرناز کرمی، سیمین کرامتی، شهرام کریمی، ملک دادیار گروسیان، امیرعلی گلریز، فرشید لریمانی، ملاحت محب خواه، سعید محمدزاده نودهی، ایرج محمدی، دنیا مشرفی، نصرت اله مسلمیان، ملیحه مشگل گشا، فیروزه مظفری، معصومه مظفری، علیرضا معصومی، منوچهر معتبر، لیدا معتمد، فرشید ملکی، سپیده مهرگان، نزار موسوی، وانا نبی پور، کاوه نجم آبادی، نیکزاد نجومی، جعفر نجیبی، احسان نصری، گلرخ نفیسی، نفیر، کیان وطن، کاویان هازلی، رضا هدایت مرتضی یزدانی، آرش یداللهی، عادل یونسی

جهان پهلوان

گشایش : 12 دی 1393

پایان : 23 دی 1393

گالری شیرین


فریش البرز کوه

2 زاری

نمایش آثار فریش البرز کوه

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 1 بهمن 1393

گالری شیرین


کاویان هازلی

روایت بدون بزرگ نمایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 1 بهمن 1393

گالری شیرین


شیرین حسین وند

بدون عنوان

نمایش آثار شیرین حسین وند

گشایش : 1 دی 1393

پایان : 26 دی 1393

بهمن

گالری شیرین


گروه ماتریس

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 21 بهمن 1393

گالری شیرین


نیما بهنود

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 21 بهمن 1393

گالری شیرین


صدای ناشنيده های خاموش

به انتخاب علی بختياری
نمايشگاه در حمايت از بنياد خيريه «اميد مهر »

گشایش : 24 بهمن 1393

پایان : 28 بهمن 1393