گالری شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

دی

گالری شلمان


شیما قدس

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی (نقوش هندسی)

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 7 دی 1394

گالری شلمان


ملیحه رستمی

یکی داره می بینه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 21 دی 1394

گالری شلمان


رزیتا حاج سید جوادی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 30 دی 1394

بهمن

گالری شلمان


شاهرخ ضمایری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی زیورآلات

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 7 بهمن 1394

گالری شلمان


افشین منقولی

فیلتر قرمز

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 21 بهمن 1394

اسفند

گالری شلمان


غزال وکیلی

رویاهای بی هنگام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 17 اسفند 1394

گالری شلمان


ریحانه کلانتری، مهسا فرزانیان، سمیه بابا شکوری، لیلی متیمی، سوین ولی ونر، نحرا ایران، ساناز حیدری، حمیده پورسلطان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 5 اسفند 1394