شلمان | پیش نگاه

شلمان

شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

مهر

شلمان


پریسا صحافی اصل

گمگشتگی های ونسان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 8 مهر 1394

شلمان


کاوه سجودی

زیر سایه برج

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 15 مهر 1394

شلمان

گرداننده: فرانک محبی


الناز احمدی، ابراهیم اکبری گرز، زهرا بهادری، الهام بقالچی، پرتو پورقرایی، بنت الزهره جانی، رامونا حس نزاده پشنگ، ریحانه راستگو، فاطمه سید رضی، فرزانه شناسا، عاطفه فهیمی نسب، مهرنوش فرض الهی، محمد لقمانی، لیلا محمدی، ملیحه مهجور، مریم ماستری فراهانی، محیا یزدان دوست

اهالی آب و رنگ

نمایشگاه گروهی نقاشی(آبرنگ)

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 22 مهر 1394

شلمان


شیرین عالی

از خاکستر نسیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 مهر 1394

پایان : 29 مهر 1394