شلمان | پیش نگاه

شلمان

شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

خرداد

شلمان


آیدا پاشاخانلو، پانته آ پژوهش فر، نیلوفر علیزاده، الهام موسیوند، زهرا یوسفی پور

به جهانی نو

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 6 خرداد 1394

شلمان


فروزنده میرباقری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی کلاژ

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 27 خرداد 1394