سین | پیش نگاه

گالری سین

گالری سین

شهرک غرب | فاز 2 | خیابان هرمزان | پیروزان جنوبی | کوچه 12 | شماره 16 | تلفن : 88376623 - 88376625

ساعات بازدید : 3 تا 7

گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است | www.siingallery.com

مهر

گالری سین


علی سعادتمند

سادومازو

نمایشگاه انفرادی عکس و ویدیو آرت

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 28 مهر 1393

آذر

گالری سین


میکائیل رحمانی

هونه ری هاوچه رخی کورده کان؟ | هنر معاصر کُردها؟ | الفن المَعاصر منَ الأ َکراد ؟ا

نمایشگاه انفرادی عکس ،ویدیو آرت و چیدمان

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 23 آذر 1393