سیحون ۱ | پیش نگاه

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.seyhounartgallery.com

اردیبهشت

گالری سیحون ۱


افشین باقری

گاه ششم

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 8 اردیبهشت 1395

گالری سیحون ۱


عالمه باقریان

رزم ، صلح ، عشق

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 22 اردیبهشت 1395

گالری سیحون ۱


ششمین اردیبهشت

بزرگداشت معصومه سیحون

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 12 خرداد 1395

خرداد

گالری سیحون ۱


المیرا سلامت

طبقه همکف

نمايشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 2 تیر 1395