سیحون ۱ | پیش نگاه

سیحون ۱

سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است. www.seyhounartgallery.com

مهر

سیحون ۱


حمید هادی نژاد

انسان بی تاریخ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 15 مهر 1394

سیحون ۱


مهسا تهرانی

زایش

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 29 مهر 1394

آبان

سیحون ۱


ژان پیر بیریگودیو

بسیار بسیار برای گفتن است

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 27 آبان 1394

سیحون ۱


علی اسماعیل لو

وصیتنامه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 18 آذر 1394

سیحون ۱


رضا میلانی

پنجمین داستان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 7 آبان 1394

پایان : 20 آبان 1394

آذر

سیحون ۱


ایلیا تهمتنی

پلسیبو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 18 آذر 1394