سبحان | پیش نگاه

سبحان

سبحان

صدر شرق | خروجی کامرانیه | بعد از زیرگذر صدر | جنب دامپزشکی | خیابان عباسی | کوچه پیشتاز | بن بست بعثت | پلاک 4 | تلفن : 22231480

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

مهر

سبحان


سالومه گلنراقی، حمید طلوعی فرد

مشی و مشیانه

نمایشگاه گروهی خط نقاشی و تصویرسازی

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 16 مهر 1394

آبان

سبحان


مریم حاجی صادقی

من اکسپو

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 20 آبان 1394

سبحان


عاطفه مرتضوی

رشتاک

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 27 آبان 1394

آذر

سبحان


بهاره چرتابی اصل

تنانگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 آذر 1394

پایان : 18 آذر 1394

سبحان


معصومه مهتدي ، مژگان نجفی، مینا آذرمند، فاطمه قربانی، عالیا قاضوی، ثمینه عامل سیاح، مانیا پاک پور، افسانه خجسته، لیلا ثمری، مریم صحت، آزاده خوشنويس، سارا برنده، صالحه فياض فرد، مهسا دزفولى زاده

تضاد ؛ زمان ایستاده

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 2 دی 1394