سایه | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

نیاوران | خیابان جمشیدیه | خیابان امیدوار | کوچه آقاخانی | شماره 3 | تلفن : 22810015

ساعات بازدید : شنبه تا چهارشنبه: 11 صبح تا 10 عصر

افتتاحیه: جمعه ساعت 5 تا 9 گالری پنجشنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری سایه


محمد صابری

هراس سپید

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اردیبهشت 1395

پایان : 13 اردیبهشت 1395

گالری سایه


ئاودیر عوسمانن

کوچ

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 اردیبهشت 1395

پایان : 27 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری سایه


گلبرگ شعبانی

تبادر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 10 خرداد 1395

گالری سایه


عالیه عابدینی

بخشی از من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 31 خرداد 1395