زیرزمین دستان | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | پلاک ۶ | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

مهر

زیرزمین دستان


محمدرضا یزدی

تنفس عمیق

نمایشگاه انفرادی مجسمه های حرکتی و تعاملی

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 18 مهر 1394

زیرزمین دستان


محمد حسین غلام زاده

خوﺩ ویرانگری

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 24 مهر 1394

پایان : 9 آبان 1394

آبان

زیرزمین دستان


امین اکبری

باغبان نمونه

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 23 آبان 1394

آذر

زیرزمین دستان


سمیرا اسکندر فر

نمایش باید ادامه یابد

نمایشگاه انفرادی نقاشی، طراحی

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 20 آذر 1394

زیرزمین دستان


آهو ماهر

روز نگار

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 2 دی 1394