زیرزمین دستان | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | پلاک ۶ | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

تیر

زیرزمین دستان

گرداننده : فرهاد گاوزن


اعضای خانه طراحی : شیوا شهلا، امین تیمار، مهدیه ابوالحسن، امیر محمدزاده، رضوان رسولی، حسین طادی

سفید

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 12 تیر 1394

پایان : 25 تیر 1394

شهریور

زیرزمین دستان


سیما نعیمی منش

وان سلف

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 30 مرداد 1394

پایان : 3 شهریور 1394

زیرزمین دستان


فرخ نورونی

حیوانیت

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 6 شهریور 1394

پایان : 14 شهریور 1394

زیرزمین دستان


نامعلوم

خوابگاه

نمایشگاه انفرادی هنر خیابانی

گشایش : 27 شهریور 1394

پایان : 4 مهر 1394