زیرزمین دستان | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | پلاک ۶ | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

اردیبهشت

زیرزمین دستان


فریدون آو

7 کار روی کاغذ

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 21 فروردین 1394

پایان : 5 اردیبهشت 1394

زیرزمین دستان


شقایق عربی

اسمبلاژ تهران- بهار 1394

نمایشگاه انفرادی مواد بازیافتی و ترکیب مواد (مجسمه)

گشایش : 11 اردیبهشت 1394

پایان : 15 اردیبهشت 1394

خرداد

زیرزمین دستان

گردآورنده: فریدون آو


سهند حسامیان

تویزه در زیرزمین دستان مبنای ساخت در سام آرت

* این نمایشگاه به صورت همزمان در زیرزمین دستان و سام آرت برگزار می شود.

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 4 خرداد 1394

زیرزمین دستان


میلاد موسوی

فیش فیشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 خرداد 1394

پایان : 16 خرداد 1394

زیرزمین دستان


محمد کاظم زاده

دنیای من

نمایشگاه انفرادی نقاشی،طراحی، مجسمه

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 26 خرداد 1394

زیرزمین دستان

گردآورنده : امین دوایی


میلاد نعمتی

آن بورد

نمایشگاه انفرادی مولتی مدیا

گشایش : 29 خرداد 1394

پایان : 6 تیر 1394