رویداد های پاییز زیرزمین دستان 1398 | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastan.gallery

مهر

زیرزمین دستان


کیمیا کاموری

افق رویداد

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 10 آبان 1398

زیرزمین دستان

کیوریتور: آیدین خانکشی پور


علی بهشتی، مهرداد پورنظرعلی، وحید حکیم، نیما زارع نهندی، کلثوم صالحی، اشکان عبدلی، میرمحمد فتاحی، رعنا فرنود، امیرکسری گلرنگ، اردشیر محصص و فرخ مهدوی

دور سیب خط بکش یا بی سایه‌گی

نمایشگاه گروهی
این سومین پروژه از رخداد جست و جو است
.
بيرون از دستان (وی‌گالری)
گالری شنبه ها تعطیل است.
تهران، خيابان فلسطين شمالی، روبروی دانـشگاه آزاد، انتهای كوچه‌ی قـلم‌چـی
.

گشایش : 5 مهر 1398

پایان : 26 مهر 1398

آبان

زیرزمین دستان


مهرداد پورنظرعلی

لوح درلوح؛ چند طراحی بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 17 آبان 1398

پایان : 1 آذر 1398

آذر

زیرزمین دستان


صدرا بنی اسدی

خواهران

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 8 آذر 1398

پایان : 29 آذر 1398