زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

دی

گالری زیرزمین دستان


محمود بخشی

نفس نگار - 13

نمایش به صورت اسلاید - منظره

گشایش : 28 آذر 1393

پایان : 8 دی 1393

گالری زیرزمین دستان


زهرا نوایی

بدون رنگ ها

نمایشگاه انفرادی مجسمه - ترکیب مواد

گشایش : 26 دی 1393

پایان : 4 بهمن 1393

بهمن

گالری زیرزمین دستان


نمایش منتخبی از کارهای اردشیر

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 2 اسفند 1393

گالری زیرزمین دستان


کیوان مهجورر

نقشگر بادیه

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 10 بهمن 1393

پایان : 21 بهمن 1393

اسفند

گالری زیرزمین دستان


بهمن کیارستمی

مرثیه ی یک انقلابی رمانتیک برای جذابیت آشکار بورژوازیی

نمایش و رونمایی فیلم/ کتاب

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 9 اسفند 1393

گالری زیرزمین دستان


پی بک

اتاق ابرکان

نمایشگاه انفرادی چیدمان و نقاشی

گشایش : 15 اسفند 1393

پایان : 23 اسفند 1393