زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

مهر

گالری زیرزمین دستان


بهاره نوابی

تعادل انعکاس

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 12 مهر 1393

گالری زیرزمین دستان


نیما زارع نهندی، لوسین مورا

شعر معدنی

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 26 مهر 1393

آبان

گالری زیرزمین دستان

گرداننده :علی بختیاری و آریا کسایی


فریدونِ آوِ طراح

نمایش آثار و رونمایی کتاب
طراحی گرافیک، طراحی لباس و صحنه تئاتر، معماری داخلی و طراحی اسباب منزل
پروژه ی ABBookness
پروژه ی استودیو کارگاه

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 11 آبان 1393

گالری زیرزمین دستان


مرتضی قاسمی

گمراه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 1 آذر 1393

گالری زیرزمین دستان


پانته آ رحمانی

اپن استودیو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 5 آذر 1393

آذر

گالری زیرزمین دستان


مجتبی قاسمی

اوقات فراغت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 12 آذر 1393

گالری زیرزمین دستان


یاسمن صفا

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی (ترکیب مواد)

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 22 آذر 1393

گالری زیرزمین دستان


آذرخش عسکریی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 آذر 1393

پایان : 6 دی 1393