زیرزمین دستان | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

تیر

زیرزمین دستان


هومن مرتضوی

پروژه نابجایی، صعود و سقوط سیمون اردوبادی

آگهی های چاپ شده در جراید و فتوکپی

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 14 تیر1393

زیرزمین دستان


مینو عمادی

قلمرو «آر.بی.وای »

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 تیر1393

پایان : 28 تیر1393

شهریور

زیرزمین دستان


سارا دهقان

هستی بیمار گون

نمایشگاه انفرادی چاپ سیلک و ترکیب مواد روی کاغذ

گشایش : 31 مرداد 1393

پایان : 8 شهریور 1393

زیرزمین دستان


میلاد توتونی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 شهریور 1393

پایان : 22 شهریور 1393

زیرزمین دستان


مهرداد پورنظرعلی

گام ساده؛ خیس در خیس

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 2 مهر 1393