رویداد های زمستان گالری آب انبار 1397 | پیش نگاه

گالری آب انبار

گالری آب انبار

میدان هفت تیر | مفتح جنوبی | بعد از تقاطع سمیه | خیابان بوربور | خیابان خاقانی | بن بست روشن منش | پلاک۲ | تلفن : ۸۸۸۶۰۷۰۳

ساعات بازدید : 11 تا 19 | جمعه ها : 15 تا 21

گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت | www.ab-anbar.com

دی

گالری آب انبار


مجید فتحی‌زاده

اختلال

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : ۲۴ اسفند 1397