رویداد های زمستان گالری گلستان 1397 | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

دی

گالری گلستان


محمود سمندریان

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 12 دی 1397

گالری گلستان


مهوش جورابچی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 19 دی 1397

گالری گلستان


مهسا مشایخی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 21 دی 1397

پایان : 26 دی 1397

گالری گلستان


سهیل بازرگانی

نمایشگاه عکس

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 3 بهمن 1397

بهمن

گالری گلستان


طاهره نایبی اردستانی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 10 بهمن 1397

گالری گلستان


پدرام لسانی و اسرا مدنی

نمایشگاه عکس

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 17 بهمن 1397

گالری گلستان


فهیمه امینی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 19 بهمن 1397

پایان : 24 بهمن 1397

گالری گلستان


فرناز بهزادی

نمایشگاه مجسمه

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 1 اسفند 1397

اسفند

گالری گلستان


آرمان یعقوب پور

نمایشگاه نقاشی
(فروش فوق العاده)

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 15 اسفند 1397

گالری گلستان


علی گلباز

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 17 اسفند 1397

پایان : 22 اسفند 1397