رویداد های زمستان گالری پل 1397 | پیش نگاه

گالری پل

گالری پل

پل سید خندان | خیابان کابلی (دبستان) | کوچه فردوسی| پلاک 34 | طبقه همکف | تلفن : 88466029 | نمابر :88429439

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 17 تا 21

گــالری شـنبه ها تعطیل است.

دی

گالری پل

کیوریتور : اهورا محمدی


لیلا امینی، شهرزاد اشرفی، الهام باقری، صفا بنایی، علیرضا جوادی، عطیه حیدری، نفیسه خانفرد، بامداد رضوانیان، مرضیه رزاقی، علی زعیم، بهنام زنگی، غلامحسین سهرابی، علی سیدانی، شهرام سیف، سبحان سجادیه، بنفشه شهرزاد، مریم شاهورانی، شیرین غفاری، حسین کشفی، اهورا محمدی، پریسا مهدیزاده، محسن محبعلی، محسن ناصریان و پیام یاسینی

تهـران

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 21 دی 1397

اسفند

گالری پل


محمدعلی روح الهی

قیرگون

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 10 اسفند 1397