رویداد های زمستان گالری ویستا 1397 | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.vistaartgallery.com

دی

گالری ویستا


مریم حسین خانی

محفظه های من

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 24 دی 1397

گالری ویستا

ویستا +


زهره انصاری

امکان پنهان

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد (نقاشی و دوخت)

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 24 دی 1397

گالری ویستا


محمدرضا عرب خزائلی

افتادن

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 5 بهمن 1397

گالری ویستا

ویستا +


مهناز حامدی

زن و سوزن

نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد (عکس و دوخت)

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 5 بهمن 1397

بهمن

گالری ویستا


زهرا سلطانی نژاد

بیگانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 19 بهمن 1397

گالری ویستا

ویستا +


مونا.ا.جولا

بی نشان

نمایشگاه انفرادی چاپ و دوخت

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 19 بهمن 1397

گالری ویستا


ابراهیم حسن زاده

شهر گناه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 6 اسفند 1397

گالری ویستا

ویستا +


رویا نجف زاده اصل

مشقِ طبیعت

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 6 اسفند 1397

اسفند

گالری ویستا


كران

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 17 اسفند 1397