رویداد های زمستان گالری وارطان 1397 | پیش نگاه

گالری وارطان

گالری وارطان

میدان فلسطین | خیابان طالقانی غربی | پلاک514 | خانه وارطان | تلفن : 66963018

ساعات بازدید : 14 تا 20 | افتتاحیه : 16 تا 21

گــالری شنبه ها تعطیل است

دی

گالری وارطان

کیوریتور: جمال عرب زاده و حسین شیراحمدی


علی بیگی پرست، غلامحسین سهرابی، داریوش حسینی، جمال عرب زاده، مجید فتحی زاده، امیر جدیدی، علی ممجّد، علی بهشتی و حسین شیراحمدی

رایپاروگرافی

طبیعت بیجان
نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 25 دی 1397