رویداد های زمستان گالری هفت ثمر 1397 | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403 | فکس:88732659

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

دی

گالری هفت ثمر


زهرا رسول زاده نمین

هزار نخ پاییز

نمایشگاه انفرادی تاپستری

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 12 دی 1397

گالری هفت ثمر


شهرام ابراهیمی

هزار نخ پاییز

نمایشگاه انفرادی مجسمه و زیور آلات

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 19 دی 1397

گالری هفت ثمر


فریماه تابعی

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 21 دی 1397

پایان : 26 دی 1397

بهمن

گالری هفت ثمر


ابوالفضل لیره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 10 بهمن 1397

گالری هفت ثمر


شهره امیر احمدی

نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 17 بهمن 1397

گالری هفت ثمر


همایون حیاتی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 بهمن 1397

پایان : 24 بهمن 1397

گالری هفت ثمر


فرهاد عزیزی

چاپ صمغ و بیکرومات

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 1 اسفند 1397

اسفند

گالری هفت ثمر


نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 8 اسفند 1397

گالری هفت ثمر


بهراد صنعتی

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی (مونوپرینت)

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 15 اسفند 1397

گالری هفت ثمر


هدایای نوروزی

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه، زیور آلات و سرامیک

گشایش : 17 اسفند 1397

پایان : 22 اسفند 1397