رویداد های زمستان گالری ماه مهر 1397 | پیش نگاه

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

خیابان آفریقا | کوچه نیلوفر | پلاک 7 | تلفن : 22013179| نمابر : 89787338

ساعات بازدید : 15 تا 20 | جمعه: 16 تا 20

گالری همه روزه باز است.

دی

گالری ماه مهر

کیوریتور: کاتارینا ماریا راب و آسیه سلیمیان


ماهی بینه بینه، آندرئا سالوینو، احمد کامل، دیوید کریپندورف، الیزابت مسه و هنرمندان ایرانی

هماوردی

برگزار کننده: گالری ماه مهر
با همکاری:
گالری katharina Maria Raab،برلین
Factor TT Berlin/ Tehran
Zuker e.V
نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 21 دی 1397

پایان : 8 بهمن 1397

بهمن

گالری ماه مهر

به انتخاب مهرانِ مهاجر


بیتا کهنمویی ، فرهاد منطق ، غزاله صداقت، گلناز زیبنده‌خو، مرضیه محمدمیری، نیکو علیدوستی، پانته‌آ هاشمی، پویا کریم، سیامک اخترکاویان، یاسمن علیپور و سجاد آورند

تجربه‌ی عکس

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 29 بهمن 1397