رویداد های زمستان گالری شلمان 1397 | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 20:30

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

دی

گالری شلمان

کیوریتور: شیدا عزیزی


اميراصلان اشرفی، الهام باقری، توحيد حيدرزاده، محبوبه خاکدامن، نسرين داوودی، شادن عظيمی، رويا محمديها و پرويز معزز

دریچه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 5 دی 1397

گالری شلمان

کیوریتور: پروین معراجی


فاطمه اسکندری جهانی، اکبر احدی ایرانی، پریا بمویی فرد، ‌سعیده بیات، مهسا جعفری، جواد حسن نیا، محمدحسین حقیقت خواه، پریسا حیدری گندمانی، الهام رئیسی نافچی، مجتبی سیادتی، ‌بهار سبحان زاده، هوشنگ صادقیانی، سحر صنیعی، فریبا عباسی، سمیه فکوری، محمدرضا محتشم نیا، لیدا محمدیان، ماهرخ ملک گودار و مرجان هوشمندان

فصل رنگ

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 12 دی 1397

گالری شلمان

کیوریتور: رضا عمادی


یعقوب امدادیان، سعید امدادیان، محمدرضا ایزدخواه، حسین حسنی زاده، مهدی علایی نژاد، رضا عمادی و آرمان یعقوب پور

داريسان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 19 دی 1397

گالری شلمان

کیوریتور: پروین معراجی


نقش هنر

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

گشایش : 21 دی 1397

پایان : 26 دی 1397

گالری شلمان

کیوریتور: مهسا قاسمی و رضا شاه حسینی


گروه هنری اورنگ

بگذار اتفاق بیافتد

نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشیخط

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 3 بهمن 1397

بهمن

گالری شلمان

کیوریتور: علی مزارعی


مسیحا ماندگار و نوشین محققی

نگاره هایی در سایه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 10 بهمن 1397

اسفند

گالری شلمان

کیوریتور: رضا عمادی


ابوالفضل توسلی

شهر من همین نزدیکی هاست

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 8 اسفند 1397

گالری شلمان

کیوریتور: اورانوس افشاریان


فرار

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 15 اسفند 1397

گالری شلمان

کیوریتور: مهسا قاسمی، رضا شاه حسینی و علی مزارعی


مکث

نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

گشایش : 17 اسفند 1397

پایان : 22 اسفند 1397