رویداد های زمستان گالری سایه 1397 | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه سیزدهم | پلاک 21 | تلفن : 88827886

ساعات بازدید : شنبه تا چهارشنبه: 11 تا 20 | افتتاحیه : جمعه 17 تا 21

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.sayeartgallery.com

دی

گالری سایه


الاهه فرجاد

كمى آنطرف تر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 5 دی 1397

گالری سایه


مهران اخترى

جنون خرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 12 دی 1397

گالری سایه

کیوریتور:شرمين دالوند و سحر سیدجعفر


عليرضا چليپا، سياوش حاتم، مهرداد ختايی، امير سرافرازيان، فرسام سنگينی، احسان ضيايی، آرمين عابدی، رضا عليزاده، مسعود كشميری، امير علی گروسيان، احسان محمدلو و علی هنرور

ناهمسنگ

نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 19 دی 1397

گالری سایه


رضا علیزاده

حباب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 دی 1397

پایان : 26 دی 1397

گالری سایه


سارا رشیدی

صدای سکوت

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 3 بهمن 1397

بهمن

گالری سایه


مهسا مکی

پیکره، پارچه، پراگ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 10 بهمن 1397

گالری سایه


ستاره جباری مستحسن

مُدام| بی‌نشان

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 24 بهمن 1397

گالری سایه


زهير حسين جواهرى

کهکشان زندگی، مرگ و تولد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 1 اسفند 1397

اسفند

گالری سایه


علی رحیمی

زن- تناقض

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 8 اسفند 1397

گالری سایه


مهدی زیرکی

افق های ایستاده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 15 اسفند 1397

گالری سایه


نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

حضور غایب

گشایش : 17 اسفند 1397

پایان : 28 اسفند 1397