رویداد های زمستان گالری ساربان 1397 | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری سه شنبه ها تعطیل است | www.sareban.gallery

دی

گالری ساربان


سعید رفیعی منفرد

انطباق

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 17 دی 1397

گالری ساربان

کیوریتور: محمدحسن حامدی


کیومرث هارپا

خاطرات رنگ یافته

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 8 بهمن 1397

بهمن

گالری ساربان


جمال سوزنده مقدم

غائله

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 6 اسفند 1397