رویداد های زمستان گالری ای جی 1397 | پیش نگاه

گالری ای جی

گالری ای جی

خیابان کریمخان | خیابان عضدی جنوبی | پلاک ۴۳ | تلفن : 88802000 | 88943611 | فکس : 26851908

ساعات بازدید : 17 تا 21

www.aggalerie.com

دی

گالری ای جی


علی احدی

گه بله آکادمی

نمایشگاه انفرادی چیدمان (عکس, مجسمه و متن)

گشایش : 23 آذر 1397

پایان : 28 دی 1397

بهمن

گالری ای جی


علی زنجانی

آرایش نظامی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 10 اسفند 1397

اسفند

گالری ای جی


تصویر کوچک، آینه ی بزرگ: ۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 17 اسفند 1397

پایان : 24 اسفند 1397