رویداد های زمستان گالری افرند 1397 | پیش نگاه

گالری افرند

گالری افرند

یوسف آباد | جهان آرا | خ19(جلال حسینی) | پلاک 48 | تلفن : 88012334 | فکس : 88336757

ساعات بازدید : 16 تا 20 | افتتاحیه : 16 تا 21

گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت | www.afrandgallery.com

دی

گالری افرند


اسماعیل شیشه گران، بهمن بروجنی، آرمان استپانیان، شیدا اذری، مجتبا سیادتی، امید شلمانی، حسن قائمی، هوشنگ هاتفی، مهران زیرک، محمد باقر ضیائی، محسن حسینمردی، محسن احتشامی، شیرین بابازاده، فرشاد فدائیان، امیر شلمانی، کامیار مشعوف و سمیا عبدالله پور

هنر گالری مستقل

نمایشگاه گروهی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 28 دی 1397

بهمن

گالری افرند


فرزانه فرزانه

مادران زمین

نمایشگاه انفرادی حجم

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 26 بهمن 1397

اسفند

گالری افرند


97+

نمایشگاه گروهی نقاشی، حجم و عکاسی

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 24 اسفند 1397