رویداد های زمستان گالری اثر 1397 | پیش نگاه

گالری اثر

گالری اثر

کریمخان زند | خیابان ایرانشهر | کوی برفروشان | شماره 16 |روبروی خانه هنرمندان | تلفن : 88326689 | فکس: 88343947

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه 11 تا 20 | جمعه(غیر افتتاحیه) : 16 تا 20 | افتتاحیه ها : 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است | www.assarartgallery.com

دی

گالری اثر


محمدحسین عماد

تُهی فعال

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 5 بهمن 1397

بهمن

گالری اثر


مینا غازیانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 3 اسفند 1397