رویداد های زمستان گالری آریا 1397 | پیش نگاه

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 14 تا 20 | افتتاحیه و جمعه ها: 16 تا 20

گالری همه ی روزها باز است | www.ariagallery-artclasses.com

دی

گالری آریا


پوریا قره گوزلو

نمایشگاه انفرادی مجسمه و اینستالیشن

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 8 بهمن 1397

بهمن

گالری آریا


فتحی کسرائیان

سفر بی پایان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 19 بهمن 1397

اسفند

گالری آریا


سومین نمایشگاه جواهر سازی هنری معاصر تهران

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 20 اسفند 1397