رویداد های زمستان گالری آتبین 1397 | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 16 تا 21

گالری همه روزه باز است | www.atbingallery.com

دی

گالری آتبین


علی ندایی

اسطوره در مه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 25 دی 1397

گالری آتبین


حمید جبلی

ماسوله 67

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 9 بهمن 1397

بهمن

گالری آتبین


فائزه بهارلو

از یوحنای آبزیان...

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 23 بهمن 1397

گالری آتبین


سحر آزادمهر

حرمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 7 اسفند 1397

اسفند

گالری آتبین


حمید جبلی، جلال الدین شهابی، بابک جوانمرد، حمید شیری، نیلوفر صالحی، امین صدرایی و لیلا سبیانی

آپسو

نمایشگاه گروهی مجسمه

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 21 اسفند 1397