راه ابریشم | پیش نگاه

گالری راه ابریشم

گالری راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : 88977148

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 4 تا 8

www.silkroadartgallery.com

اردیبهشت

گالری راه ابریشم


محسن زارع

اسناد منازعه

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 6 اردیبهشت 1395

گالری راه ابریشم


جلال سپهر

محدوده قرمز

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 17 اردیبهشت 1395

پایان : 3 خرداد 1395

گالری راه ابریشم


علی و رامیار

کاتماندو

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 27 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری راه ابریشم


رومین محتشم

واقعیت تو تمام است

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 17 خرداد 1395

گالری راه ابریشم


پروژه هاى اوری دى ايرانی

منتخبى از آثار پروژه هاى اورى دى ایرانی ،عکاسانی از اورى دى ایران، اوری دی تهران، اورى دى یزد، اورى دى شهریار و اوری دی اردبیل
انتخاب عکس: گروه اورى دى ايران
نمايشگاه گروهی عکس

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 17 خرداد 1395

گالری راه ابریشم


هنرمندان: سمیرا داورفرا، سالومه سوزنچی، شقایق سیروس، فرزین فروتن، سحر مختاری

دَم

نمایشگاه گروهی ویدیو و عکس

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 31 خرداد 1395