راه ابریشم | پیش نگاه

گالری راه ابریشم

گالری راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : 88977148

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.silkroadgallery.com

دی

گالری راه ابریشم


هاوار امینی، صلاح الدین ابراهیمی

پشت و رو

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 15 دی 1393

بهمن

گالری راه ابریشم


مهسا بیگلو، غزاله رضایی، هستی ظهیری، محسن آزاده، البرز کاظمی، مهرداد نجم آبادی

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 13 بهمن 1393

گالری راه ابریشم


مهدی وثوق نیا

انزلی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 27 بهمن 1393

اسفند

گالری راه ابریشم


حمید شمس

شب نهه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 12 اسفند 1393