راه ابریشم | پیش نگاه

راه ابریشم

راه ابریشم

بلوار کشاورز | بین خیابان وصال و قدس | پلاک ۲۱۰ | تلفن : ۸۸۹۷۷۱۴۸

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.silkroadgallery.com

تیر

راه ابریشم


نمایشگاه تابستانی گالری راه ابریشم

آثار عکاسان گالری راه ابریشم

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 30 تیر1393

شهریور

راه ابریشم


نگاهی به آثار عکاس آلمانی: زیبله برگمان

نمایشگاه انفرادی عکس
* این نمایشگاه به 3 بخش تقسیم می شود و جمعه ی هر هفته مجموعه ی جدیدی به نمایش گذاشته خواهد شد.

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 15 مهر 1393