دی | پیش نگاه

دی

دی

خیابان ولیعصر | روبروی پارک ملت | خیابان عاطفی | شماره 130 | تلفن : 22059323 | فکس : 26219708

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.dayartgallery.com

اردیبهشت

دی

گرداننده : آیدین خانکشی پور


امیر طباطبایی، نیلوفر کیهانی، امیر نصر کم گویان، مینا محسنی، مرتضا پور حسینی، لیلی رشیدی، امین باقری، جانان نوذری، آیدین خانکشی پور، آرزو رمضان جماعت

جنبش عدم تنفر

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 19 اردیبهشت 1393

پایان : 29 اردیبهشت 1393