دنا | پیش نگاه

دنا

دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.denagallery.com

مهر

دنا

گرداننده: فرشید پارس یکیا | با همکاری میلاد فداکار


آزاد احمدی، آیدا احمدی شرف، کورش ادیم، مینا بخشی، صالح تسبیحی، هامد جابرها، حمید جانی پور، مرتضی حسنی، ابراهیم حقیقی، زهرا خرمی، هیرش خیر، نازیلا دانشوران، مصطفی دهقانیان، معصومه دیواندری، علی رشیدی فر، میلاد فداکار، محمد فدایی، مسعود قرائی، نسیم گلی، احمد مطلایی، مریم نهاله، محسن یزدی پور، رسول یونان

تهران، شهر بی دفاع

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 27 مهر 1394

آبان

دنا

گرداننده :پویا ملاقلی پور ، سید احمد منتهایی، امیر حسین اکبری


پویا ملاقلی پور، سیداحمد منتهایی، نیلوفر جمالی، آناهیتا اسیان، گلبرگ شعبانی، مصطفی اسدالهی، داوود تیموج، امیر حسین اکبری، مهرداد جعفری

کاکتوس

نمایشگاه گروهی تصویر سازی

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 28 آبان 1394

دنا


مریم حسین زاده

رنگ زن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 18 آبان 1394

دنا


نوشین زرنانی

سه رنگ

نمایش انفرادی پرفورمنس

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 22 آبان 1394

آذر

دنا


امیر سقراطی

خطرنج

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 4 آذر 1394

دنا

گرداننده : Giancarlo Petrucci


ضربات متفاوت تهران

نمایشگاه گروهی گرافیتی

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 16 آذر 1394

دنا


مصطفی دهقانیان

دوم های شخصی

نمایش انفرادی عکس و ویدئوآرت

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 2 دی 1394