دنا | پیش نگاه

دنا

دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.denagallery.com

شهریور

دنا

گرداننده :آرش تنهایی


فرشاد آل خمیس، حمید جانی پور، مرتضی خسروی، زرتشت رحیمی، یحیی رویدل، شوآتیر ، کیانوش غریب پور، نفیر، اسماعیل قنبری، گلرخ نفیسی و با نگاهی دوباره به آثار: امیر اثباتی، وحید آتشی، آیدین آغداشلو، ضیاءالدین جاوید، بزرگ خضرائی ، مصطفی رمضانی، بهزاد غریب پور، فرشید مثقالی، اردشیر محصص، مرتضی ممیز، تلخان ناب دل

چند روایت از یک انسان که با موج های ارس به دریا پیوست

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 6 شهریور 1394

پایان : 15 شهریور 1394