دستان +۲ | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک 82 | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

اردیبهشت

گالری دستان +۲


فریدون آو

دسته گل

نمايشگاه انفرادی

گشایش : 20 فروردین 1395

پایان : 4 اردیبهشت 1395

گالری دستان +۲


شارل حسین

لوکوران

نمايشگاه انفرادی چاپ سیلک ، طراحی کتاب و نقاشی

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 1 خرداد 1395

خرداد

گالری دستان +۲


شارل حسین

قرآن

نمایشگاه چاپ سیلک – طراحی کتاب و نقاشی

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 3 خرداد 1395

گالری دستان +۲


اردشیر محصص

اردشیر و هوای طوفانی ( آرشیو ۲)

نمایشگاه طراحی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 5 تیر 1395