گالری دستان +۲ | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک 82 | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

دی

گالری دستان +۲


فرح اصولی

فضیلت زخمی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 28 دی 1394

بهمن

گالری دستان +۲


نیما زارع نهندی

مقوله ی ذهنی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 24 بهمن 1394

اسفند

گالری دستان +۲


اندی وارهل

گل های سیاه و سفید

نمايشگاه انفرادی چاپ سیلک

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 27 اسفند 1394