درخت | پیش نگاه

درخت

درخت

کرج| جهانشهر| میدان گلها | مجتمع کوروش| طبقه ی دوم |شماره 10 | تلفن : 02634499385

ساعات بازدید : 5 تا 9

www.treeartgallery.com | info@treeartgallery.com

مهر

درخت


یلدا ابراهیمی، مهرنوش اسکندری، مهدیه زینی اسکویی، الهه امینی، مرجان بزرگمهر، گلنوش بهمنش، مژده حسی نزاده، نازلی حسینی، مریم ساجدی، مینا سنگرگیر، مهرنوش ساوری، بی تا علی آبادی، مریم قادری، سعیده گودرزی، غزاله نسودی

گرما منفی 37 درجه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 22 مهر 1394