خاک | پیش نگاه

خاک

خاک

شریعتی |دوراهی قلهک | خیابان بصیری | کوچه ژیلا | پلاک 1 | تلفن : 22605465

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.khakgallery.com

اردیبهشت

خاک


حامد رشتیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 29 اردیبهشت 1393