رویداد های تابستان خانه هنرمندان ایران 1397 | پیش نگاه

خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران

خیابان طالقانی | بعد از ایرانشهر | خیابان موسوی شمالی | خانه ی هنرمندان ایران | گالری پاییز | تلفن : 88310457

ساعات بازدید : 2 تا 10

گالری شنبه ها تعطیل است | www .outsiderart.ir | www.iranartists.org

شهریور

خانه هنرمندان ایران


ذبیح الله محمدی

شهر ایران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 شهریور 1397

پایان : 20 شهریور 1397