حنا | پیش نگاه

حنا

حنا

خیابان دولت | بلوار کاوه | کوچه اخلاقی شرقی | جهانتاب | کوچه بیگلرپور شرقی| شماره 1 | تلفن : 22587879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنجشنبه ها تعطیل است | www.hennaartgallery.com

اردیبهشت

حنا


حدیث محمدی، آیدا سعیدی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 22 اردیبهشت 1393

خرداد

حنا


لیلا وا کف

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 خرداد 1393

پایان : 23 خرداد 1393

حنا


کژال نیازمند

زمان ایستادن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 خرداد 1393

پایان : 6 تیر 1393