حنا | پیش نگاه

حنا

حنا

خیابان دولت | بلوار کاوه | کوچه اخلاقی شرقی | جهانتاب | کوچه بیگلرپور شرقی| شماره 1 | تلفن : 22587879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنجشنبه ها تعطیل است.www.hennaartgallery.com

آبان

حنا


نازیلا مین باشی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی ،مجسمه، چيدمان، عکس

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 22 آبان 1394