جرجانی | پیش نگاه

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : ۲۲۶۶۸۷۴۰

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری جرجانی


لاله فیروزی

سردرگم

نمایشگاه انفرادی نقاشی،طراحی و مجسمه

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 6 ادریبهشت 1395