جرجانی | پیش نگاه

جرجانی

جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : ۲۲۶۶۸۷۴۰

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است | www.jorjanigallery.com

تیر

جرجانی


نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه

بدون عنوان

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 16 تیر1393

جرجانی


نیاز آزادی خواه، نسا آزادیخواه(صدا گذاری)

بالاخره هر آغازی فقط ادامه ای است

نمایشگاه انفرادی انیمیشن و چیدمان

گشایش : 20 تیر1393

پایان : 30 تیر1393

شهریور

جرجانی


سمیرا والی

بر هم نهی

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 24 مرداد 1393

پایان : 3 شهریور 1393

جرجانی


حمید شمس

اختلال ساختگی

نمایشگاه انفرادی مولتى مديا

گشایش : 7 شهریور 1393

پایان : 17 شهریور 1393

جرجانی


مریم عیوضی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 شهریور 1393

پایان : 27 شهریور 1393